Родителска среща

УВАЖАЕМИ, РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ!

ЗАПОВЯДАЙТЕ на родителска среща на учениците от VIII-XI клас, която ще се проведе на 15.01.2020г. ( сряда) от 18.00ч.в кабинети по приложен списък на входа на ПГД „Елисавета Вазова“ при следния дневен ред:

1. Приключване на 1-ви учебен срок.

2. Организационни въпроси

3. Разни