Национално състезание по чужди езици в гр. Девин

Национално състезание по чужди езици в гр. Девин

В ежегодното национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения, което се проведе в гр. Девин 08-10.11.2019г. взеха участие и се представиха достойно нашите ученици Людмила и Радина от 8г кл., Дарина от 9г кл., и Дарина от 10г кл. с ръководител Г. Алексиева, учител по английски език.