Празник на любовта – 14 февруари

Празник на любовта – 14 февруари

ПГД“Елисавета Вазова“ отбеляза празника на любовта – 14 февруари в

Американския център към Столична библиотека с изложба и презентации 

на тема „Изкуството е любов и биохимия“. В събитието взеха участие ученици 

от 8 а, 8д, 9г, 10б и 12а клас заедно със своите ръководителите: Галя Аралова,

Любомира Коларова, Людмила Иванова.