147 години Безсмъртие!

И в ПГД“Елисавета Вазова“ свеждаме глава пред подвига и саможертвата

на Дякона Левски.