Изложба на 9ти клас.

Eдна учебна цел, постигната чрез метода „Учене чрез правене”

Учениците от ПГ по дизайн са сръчни и изобретателни. Деветокласниците затвърдиха знанията си за прокариотна и еукариотна клетка, чрез изработване на интересни модели. Учениците се включиха с желание и ентусиазъм и показаха безспорни творчески умения и креативност.