Грипна ваканция – Обявено извънредно положение

Грипна ваканция – Обявено извънредно положение

Обявено извънредно положение

Във връзка с обявеното извънредно положение и с цел опазване здравето и живота на учениците и учителите, от понеделник 16.03.2020 г. в ПГД „Елисавета Вазова“ няма да се осъществяват присъствени занимания. Училището ще премине на дистанционна форма обучение до отмяна на извънредното положение.

Подържайте връзка с класните си ръководители!

Бъдете здрави!

Заповед № РД-01-124 / 13.3.2020 – Министерство на Здравеопазването.