Заповед на директора за предприемане на действия в училище поради усложнената епидемиологична обстановка в Р. България

Заповед на директора за предприемане на действия в училище поради усложнената епидемиологична обстановка в Р. България

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в Р. България, директорът на ПГД „Ел. Вазова“ издаде заповед456 / 13.3.2020 г.