Уведомление за служебни бележки за явяване на държавни зрелостни изпити

Уведомление за служебни бележки за явяване на държавни зрелостни изпити

Служебните бележки за подадено заявление за явяване на държавни зрелостни изпити са генерирани от системата. Получаването им ще се осъществи лично, след започване на редовни учебни занятия.

Заб.: В тези бележки е генериран код за достъп до системата за всеки зрелостник.