ОСТАНЕТЕ СИ В КЪЩИ

МОН, екипът на РУО – София-град и ръководството на  ПГ по ДИЗАЙН „ Елисавета Вазова“ се обръща с призив към учителите, служителите, учениците и родителите да се отнасят отговорно към ситуацията, като изпълняват препоръките на здравните власти.