Заповед на министъра на здравропазването – обучението от разстояние продължава до 12.04.202г.

Заповед на министъра на здравропазването – обучението от разстояние продължава до 12.04.202г.

Уважаеми колеги, мили ученици, родители !

Във връзка със заповед на министъра на здравропазването № РД-01-154 / 26.03.2020г. срока на въведените противоепидемични мерки, както и обучението от разстояние продължава до 12.04.2020г. включително.

Мили ученици, дръжте връзка с класните си ръководители. Гордеем се с вашите усилия и интерес.
Драги родители, отново благодарим за подкрепата ви!

Екипната ни работа и всеотдайност са гаранция за успех!

Продължаваме напред !

Бъдете здрави и спокойни!