Отмяна на пролетната ваканция

Отмяна на пролетната ваканция

Отмяна на пролетната ваканция!

На вниманието на учители, ученици и родители! Моля да се запознаете със заповед № 496/ 09.04.2020г. и заповед № 512 10.04.2020г.на директора на училището във връзка с преструктуриране и реорганизацията на учебния процес за периода 13.04- 16.04.2020г. поради заповед № РД09-746/ 08.04.2020г.  и  заповед № РД09-762/09.04.2020г. на министъра на образованието и науката.