Обучението от разстояние продължава до 13.05.202г.

Обучението от разстояние продължава до 13.05.202г.

Уважаеми колеги, мили ученици, родители !

Във връзка с Решение на Народното събрание на Република България за удължаване  на извънредно положение в Република България до 13.05.2020 г. и заповед на Минисътра на здравеопазването № РД01-154/26.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки относно разпространението на COVID -19 на територията на страната, обучението от разстояние продължава до 13.05.20г. В случай на удължаване периода на действие на Противоепидемичните мерки и/или на предоставени препоръки от компетентните държавни или общински органи, срокът на действие ще бъде продължен.

С пожелания за здраве и спокойствие! Да останем в къщи!Да бъдем отговорни в процеса на обучение! Нека уважаваме усилилята на всички и продължим в екип! Нека се подкрепяме в условията на социална изолация!

                                                                                                От Ръководството