Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Моля,  запознайте се с Писмо с  Изх. № РУО1-8735/23.2020 г. на д-р Ваня Кастрева, Началник на РУО- София- град (виж тук) относно осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и пед. спец. от дистанция. При необходимост, на разположение е г-жа Цецилия Рангелова, педагогически съветник в Гимназията  – за контакт с нея: cecilia_partners@abv.bg