С почетно отличие-грамота „Неофит Рилски“ са удостоени г-жа Джина Бонева и г-жа Станка Дечева

С почетно отличие-грамота „Неофит Рилски“ са удостоени г-жа Джина Бонева и г-жа Станка Дечева

Честито на колегите!

Връчването на грамотите на отличените педагогически специалисти ще се извърши в тържествена обстановка по време на провеждането на традиционните съвещания с директорите и учителите по учебни предмети в началото на новата учебна година. Екипът на Регионално управление на образованието – София-град изразява своето уважение към всеотдайния труд на българския учител и с радост споделя гордостта от признанието на министъра на образованието и науката, намерило израз и в почетните отличия за нашите колеги.