Въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 2 юни 2020 г. до 14 юни 2020 г., на територията на Република България.

Въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 2 юни 2020 г. до 14 юни 2020 г., на територията на Република България.

Съгласно писмо с Изх. № РУО1-13278/08.06.2020 г. на Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД и писмо на директора на Столична регионална здравна инспекция с вх. № РУО 1-12872/04.06.2020 г., свързано с отмяна на заповед № РД-01-287/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването