Ученическа конференция на тема „Личности и събития, повлияли на човешката история”.

Ученическа конференция на тема „Личности и събития, повлияли на човешката история”.

Уважаеми учители! Мили ученици!  Във връзка с писмо с  Изх. № РУО1-13132/05.06.2020 г. на Началника на РУО- София- град и писмо с вх. № РУО 1-13012/05.06.2020 г., Ви уведомявам, че община Кърджали и СУ „Петко Рачов Славейков“, Кърджали организират ученическа конференция на тема „Личности и събития, повлияли на човешката история”.

Приложение: 1. Условия за участие