Информация за трето и четвърто класиране

Информация за трето и четвърто класиране

Уважаеми бъдещи осмокласници! Уважаеми родители!

Поздравления на приетите ученици на трети етап на класирането( виж на ПРИЕМ)! Представяме на вниманието ви ИНФО – график по дейности и дати при наличие на свободни места след трето класиране съгл. заповед № 650/29.07.20г. на директора на ПГД “ Елисавета Вазова“