ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Поздравително слово на директора на Гимназията по случай откриването на новата учебна2020/2021 година  на 15.09.2020г. в двора на Гимназията при спазване на всички противоепидемични мерки в условия на COVID 19 от 10.00 ч.   Здраве и успех на всички с предизвикателствата на тази учебна година в екипната ни дейност ( ученик- учител- родител- институции).