Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването