Заповед № РД-01-626/ 27.10.2020 на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-626/ 27.10.2020 на министъра на здравеопазването

ВНИМАНИЕ !!! Нова Заповед № РД-01-626/ 27.10.2020 (виж тук )  на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г