Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

На вниманието на всички учители, ученици, родители, административен и помощен персонал!

Уважаеми, във връзка със заповед № РД-01-626/ 27.10.2020 на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. и заповед № РД-09-2980/28.10.2020 г. на министъра на образованието и науката , учебно- възпитателния процес в Гимназията преминава от присъствена форма в   ОРЕС за периода 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г, съгл. Заповед № 119/28.10.2020г. на директора на училището  и Заповед № 128 /29.10.2020г. на директора на училището.

„Да бъдем отговорни! Да запазим здравето на всички! Желая здраве и успехи на  колеги и ученици, както и на техните семейства и приятели!“ , Д. Шошова, директор