Продължава ОРЕС от 12.11. 2020г.

Продължава ОРЕС от 12.11. 2020г.

Уважаеми колеги, ученици и родители/настойници!

Във връзка с решение, взето на днешното (11.11.20г.) заседание на Софийския оперативен щаб за борба с COVID 19, учениците в Софийските училища продължават  своето обучение е електронна среда от разсточние (ОРЕС) за периода 12.11.2020г. до 27.11.20г. (заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, заповед № РД-09-3172/12.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката) както и на директора на ПГ по ДИЗАЙН “ Ел. Вазова“. Учебните часове продължават да се провеждат в електронната платформа Teams при спазване на седмичното разписание и график на учебните часове, което предполага да се отразяват отсъствия на учениците.

Бъдете здрави и отговорни към себе си, близките и учителите! Спазвайте етичните норми и правила за работа в интернет пространството! Уважавайте труда и усилията на всички, които сме част от училищната общност! Само в екип можем да се справим с предизвикателството да запазим физическото и психическото си здраве!

С уважение: Даниела Шошова, директор