19 ноември – „Световният ден за превенция на насилието“.

19 ноември – „Световният ден за превенция на насилието“.

Училищната комисия за борба с противообществените прояви към Професионална гимназия по Дизайн
„Елисавета Вазова“ организира конкурс за рисунка, карикатура и мултимедийна презентация на тема: „ Нека кажем НЕ на насилието!”по повод  19 ноември –„Световният ден за превенция на насилието“.

Представямe Ви презентация на тема: „Нека кажем НЕ НАСИЛИЕТО в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“

 Очакваме вашите авторски творби!