Продължава ОРЕС за всички ученици в Гимназиятя…

Продължава ОРЕС за всички ученици в Гимназиятя…

Мили ученици!  Уважаеми учители и родители/настойници!

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и въз основа на заповед  № РД 09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, относно продължаване на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) чрез използване на средствата за информационните и комуникационни технологии за учениците от 5 до 12 клас, както и заповед № 231/31.12.2020 г. на директора на училищната институция, всички ученици в ПГ по ДИЗАЙН “ Ел. Вазова“ продължават учебния процес в условията на ОРЕС за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. При промяна на обстоятелствата, ще бъдете уведомени своевременно чрез инфо средствата за комуникация…

Бъдете здрави и отговорни!