Хибридно обучение от 04.02.2021г.

Хибридно обучение от 04.02.2021г.

Уважаеми потребители на нашия сайт! Уведомяваме ви, че се възобновява присъствената форма на обучение като в ПГД “ Ел. Вазова“ се възприема хибридния  вариант на провеждане на  учебно- възпитателния процес т.е. редуват се присъствена форма с обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за ученици и учители по утвърден график съгл. Заповед на директора на училището, издадена  на основание Заповед № РД- 01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването2021.

С пожелание за здраве, успешно приключване на първия срок  и  отлично начало на втория срок на уч. 20/21г.