ОРЕС за периода 12.03.21г. – 26.03.21г.

ОРЕС за периода 12.03.21г. – 26.03.21г.

Уведомяваме ви, че във връзка с Решение на Софийския оперативен щаб от 10.03.21г. относно усложнената епидемична обстановка в страната, директорът на ПГД “ Ел. Вазова“ издава заповед № 366/  11.03.2021г., в която се регламентират правата и  задължениията на всички участници в учебно- възпитателния процес за периода от 12.03.21- 26.03.21г. , когата се преустановява учебния процес в присъствена среда и изцяло се преминава на работа и обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Седмичното разписание не се променя; часовете в ОРЕС се провеждат при спазване на дисциплина, отразяване на отсъствия и поставяне на количествени оценки/ качествени забележки. Съгл. ПДУ всички отговорно и съвестно да изпълняват своите задължения, като не се нарушават законовите и моралните им права.

„Бъдете здрави и с увереността, че само екипната ни дейност може да гарантира успеваемост и благоприятни условия за учители и ученици! Гордея се с професионализма и всеотдайността на нашите учители, както и с отговорното поведение на талантливите ни ученици! Със специална благодарност към родителите/ настойници, които проявяват разбиране и подкрепа като  наши партньори в тези сложни за образователната системата  дни!“ Д. Шошова, директор