ОРЕС продължава… Здрава и щастлива ваканция!!!

ОРЕС продължава… Здрава и щастлива ваканция!!!

Уведомяваме ви, че във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и съгласно Заповед  № 393/ 31.03.2021г. на директора на ПГД ” Ел. Вазова”, издадена на основание Заповед № РД09-798/31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката и  Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) продължава за периода от 01.04.21г. до  09.04.21г. вкл. ; изключение са дните, обявени за пролетна ваканция за учениците от VIII до XI клас ( 03.04.- 11.04.21 г. вкл.)  и за учениците от XII клас ( 08.04- 11.04.21г. вкл.) съгл. заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година  на министъра на образованието и науката . Забранява се допускането на лица за същия период  с грипопододни симптоми  или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради. Седмичното разписание не се променя; часовете в ОРЕС се провеждат при спазване на ПДУ, отразяване на отсъствия и поставяне на количествени оценки/ качествени забележки.

„С пожелание за здраве и весела ваканция!“ Д. Шошова, директор