Национален литературен конкурс „Елиас Канети“

Национален  литературен конкурс „Елиас Канети“ – организиран от  ПГИУ „Елиас Канети“, гр. Русе за художествени творби на тема „Да се опълчиш срещу разбираемото“. Участие със свои есета по темата взеха: Радина Контева – 9г кл.; Ерика Думбова – 9г кл.; Ирина Драганова – 8а кл.; Сияна Стоименова – 8б кл. s  по БЕЛ – Стела Танева и Мариана Станкова. Да им пожелаем успех и все такава всеотдайност!