XXIII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Тринадесет ученици от VIII, IX и X  клас от ПГД „Елисавета Вазова“ участват в  XXIII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ в тематични направления „Графични изображения, създадени с помощта на компютър рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други“ и „Рисунки“, организиран от фондация „Еврика“. Техни ръководители са учителите- художници Камелия Бисолнакова  и Николета Васева, както и д-р Галя Аралова- гл. учител ХООС

Поощрителни награди за:

  1. Зорница Руменова Димитрова – IX А клас за компютърна рисунка „Българската следа в Космоса“ с ръководител Галя Аралова;
  2. Христина Валентинова Митрева – XI Г клас за компютърна рисунка „Светове“ с ръководител Камелия Бисолнакова