Ученически конкурс за художествена скица на тема „Модата в романите на Димитър Димов“

Ученически конкурс за художествена скица на тема „Модата в романите на Димитър Димов“

Участие в ученически конкурс за художествена скица на тема „Модата в романите на Димитър Димов“ към Национален литературен музей, гр. София. Участие със своя сkица  взе Зорница Димитрова – ученичка от 9а клас с ръководител Николета Васева – учител по изобразително изкуство.