Празик на химията 2021г.

Организация, участие и завоювани отличия от учениците и техните преподаватели в дните “ ПРАЗНИК на ХИМИЯТА“ за учебната 2020/2021година   https://www.youtube.com/watch?v=oSH6zc-C4kg

На 28-29.05.2021 г. се проведе Празник на химията 2021 г. с тема „Химията в наши дни“, организиран от Съюза на Химиците в България, Факултет по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, Дружеството на учителите по химия, РУО-София . ПГД „Елисавета Вазова“ участва с 4 есета, 2 постера и 11 презентации на теми: „Фалшивата химия около нас“, „Важните химични елементи за здравия човек“ и „Химия на Космоса, звездите и…“.

След  подборен кръг до защита бяха класирани 1 постер и 3 презентации.

По време на онлайн защита на проектите, нашите ученици впечатлиха научното жури с прецизна,  задълбочена и качествена подготовка.

Нашите ученици се класираха на призови места:

  1. Калина Валентинова Попова – 9Д клас е на второ място с постер „Важните химични елементи за здравия човек“;
  2. Веселин Момчилов Даскалов – 9В клас и Елена Живкова Иванова – 8В клас на трето място с презентация-видео „Фалшивата химия около нас – доказателства в опити“;
  3. Анета Любенова Паскалева и Мария Ивайлова Николова – 8В клас със специална награда за най-изчерпателно представена научна информация с презентация-видео „Фалшивата химия около нас – доказателства чрез опити“;
  4. Ралица Радостинова Петрова – 9Г клас със специална награда за презентация с по-различен поглед „Важните химични елементи за здравия човек“

Ръководители и ментори на учениците бяха д-р Галя Аралова- гл. учител ХООС и Камелия Бисолнакова- учител ПП -Графичен дизайн.