На добър час, мили ученици и уважаеми учители!

На добър час, мили ученици и уважаеми учители!

Честита, здрава, успешна и много щастлива учебна 2021/2022 година! На добър час, мили ученици, уважаеми учители, колеги, родители/настойници, социални и бизнес партньори на Гимназията!

Приветствено слово на директора на Гимназията  по случай откриването на новата учедна 2021/2022 година…