ЧЕСТИТО! Спечелен ПЪРВИ проект по програма „ЕРАЗЪМ+“

ЧЕСТИТО! Спечелен ПЪРВИ проект по програма „ЕРАЗЪМ+“

На вниманието на всички от училищната общност! С гордост , радост и висока отговорност уведомяваме ученици, учители, родители/настойници и приятели на Гимназията, че за първи път в историята на училището, Гимназията е одобрена за финансиране по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, сектор Професионално образование и обучение с проектно предложение “ Развитие за бъдещи дизайнери“. С благодарност  към г-жа Ваня Нотева за методическата, техническа и морална подкрепа при разработване на идеята и реализирането и в проектно предложение, както и  към екипа от Гимназията, работил за осъществяване на проекта.

С пожелания за здраве и  успешна реализация и приключване!