Преминаване в ОРЕС на учениците от VIII до X клас

Преминаване в ОРЕС на учениците от VIII до X клас

С цел опазване здравето на учениците и техните семейства, както и на учителите и служителите на ПГД,  на заседание на ПС, се взе решение за преминаване на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) на учениците от  всички паралелки на първи гимназиален етап (от VIII до X клас)  поради ежедневното нарастване на заболели ученици и учители (над 25% заболели и/или карантинирани). Решението е за период от две седмици 11.10.21г.- 22.10.21г. вкл. като при промяна на обстановката, периода може да се промени т.е да се намали или удължи в зависимост от информацията, която се подава от страна на класните ръководители и/или родителите/настойници до ръководството на Гимназията. Виртуалните класни стаи са създадени в образователната платформа Тиймс.

Усложнената здравно-пандемична обстановка налага отговорно поведение!  Моля всички ученици да спазват седмичното разписание и разпределението на учебните часове и междучасия в рамките на учебния ден, които са същите както в присъствена среда. Дисциплина и уважение във виртуалния учебен час, без закъснения и неуважителни отсъствия. Моля учениците да НЕ ползват създалата се ситуация за събирания по МОЛове и заведения. Нека се постараем да опазим собственото си здраве, както и това на нашите близки и учителите!