ОТМЯНА Графика на ноемврийска сесия за уч. 2021/22год.

ОТМЯНА Графика на ноемврийска сесия за уч. 2021/22год.

Ръководството на ПГД “ Ел. Вазова“ уведомява всички ученици, които са на самостоятелна форма на обучение  и тези, които имат приравнителни изпити, както и техните родители/настойници, че се  отменя заповед № 96/02.11. 21г. на  директорът на Гимназията относно графика на изпитите (публикуван на Официалния сайт на училището – ОБУЧЕНИЕ- Форми на обучение- Самостоятелна – изпити) поради усложнената епидемична обстановка, съгл. Заповед № РД- 01-890/ 03.11.21г. на МЗ. Очаквайте новата заповед на директора на Гимназията,  утвърждаваща актуализирания график на изпитите.

Бъдете здрави и спазвайте насоките на здравните власти!