Повод за радост и гордост! Одобрение по НП „Иновации в действие“

Повод за радост и гордост! Одобрение по НП „Иновации в действие“

По НП „Иновации в действие“ за уч. 2021/22г., ПГ по ДИЗАЙН “ Ел. Вазова“ като иновативно училище е в партньорство с три от най- успешните професионални гимназии в страната:

  • Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ иновативно училище, гр. Кърджали
  • Професионална гимназия по механоелектротехника,   гр. Ловеч
  • Професионална гимназия “ Свети Патриарх Евтимий “ гр. Асеновград.

Иновативните училища извършат двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики, като реализират взаимни посещения на място в другото училище с до 8 участници, в т.ч. учители и ученици, за срок до 4 (четири) дни, като могат да организират тематични регионални форуми за образователни иновации. 

Да пожелаем успех на участниците в реализирането на проекта!