И в писането сме добри…

Конкурс  на тема „Вярата, без която не можем…“, организиран от Регионално управление на образованието – гр. Монтана и Второ средно училище „Никола Вапцаров“, гр. Монтана. В конкурса със свое ЕСЕ (прочети) участва Йоана Джонгова от 8Г клас с преподавател по БЕЛ – Марияна Станкова.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ за нашата талантлива бъдеща дизайнер- писателка и за нейната всеотдайна учителка по БЕЛ!