Първа среща по мобилност на НП “ Иновации в действие“

Първа среща по мобилност на НП “ Иновации в действие“

Иновативността и дигитализацията са сред приоритетните цели и задачи в развитието на ПГ по ДИЗАЙН „ Ел. Вазова“. От 2021 г. училището е включено в Списъка на иновативните училища в Р България, с разработена и въведена иновация в образователния процес- модулен учебен предмет „Иновативен дизайн“. Като партньори по НП „Иновации в действие“ , Гимназията бе домакин на първата мобилност –междуучилищна среща в периода от 10.03.22г. до 12.03.22г. Ръководният състав, педагогическите специалисти и учениците с радост и готовност приеха своите гости от ПГОД „Евредика, гр. Кърджали- иновативно учище,  ПГ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Асеновград- неиновативно училище и ПГМЕТ , гр. Ловеч – неиновативно училище. Показаха им на практика как знанията и уменията намират своето отражение в творческата реализация на креативната ученическа идея с демонстрация на изработени творческо- иновативни продукти.  Представено бе кратко видео https://www.youtube.com/watch?v=QTUulWgnbHY&t=49s , продукт на клуб „ Дигитална креативност“, което въведе гостите в същността на иновативния учебен предмет. Реализиран бе клип, който представя най- интересните моменти от посрещането и реализирането на образователно- културната програма, организирана от училището- домакин и удовлетворила очакванията на гостите  https://www.youtube.com/watch?v=i377AQw6aPY