Весела пролетна ваканция!

Весела пролетна ваканция!

Уведомяваме ви, че съгласно заповед №  РД09-1804/ 31.08.21г. на министъра на образованието и науката, следват пролетни  ваканционни дни:

  • за учениците  от VIII до XI клас- 01.04. 22г.- 10.04.22г. вкл.
  • за учениците  от XII клас-            07.04. 22г.- 10.04.22г. вкл.

Пожелавам здраве, пролетно настроение и слънчеви почивни дни! Бъдете щастливи и усмихнати с любимите си хора! Учебният процес се възобновява присъствено за всички ученици от 11.04.22г.

Следваканционни РОДИТЕЛСКИ  СРЕЩИ при следния дневен ред:

  1. Мнения и предложения за Актуализация на ПДУ
  2. Резултати от УВП, дисциплина и училищна среда
  3. Организационни въпроси
  • за учениците  от VIII и X клас-  12.04.2022г. от 18.30ч.  
  • за учениците  от IX и XI клас-    13.04.2022г. от 18.30ч.

Уваваеми родители/настойници! Вашето присъствие е желателно и ще бъде чест за екипа на Гимназията! Заедно с мнения, предложения и решения можем да работим за добруването на нашите ученици, техните учители и персонала на училището.