Празник на химията 2022 – „Химията – от колбата, през компютъра към бъдещето“.

Празник на химията 2022 – „Химията – от колбата, през компютъра към бъдещето“.

За трета поредна година, впечатляващо представяне на ученици от ПГДЕлисавета Вазована Празник на химията 2022 – „Химиятаот колбата, през компютъра към бъдещето“. Учениците на Гимназията участваха в две състезателни категории за научен постер и презентация. След оспорвана конкуренция с продукти на ученици от цяла България, нашите възпитаници бяха допуснати до защита на техните проекти на 15-16 април 2022 г. през платформата Google Meet. Ментори на учениците бяха д-р Галя Аралова, преподавател по химия и опазване на околната среда и Камелия Бисолнакова, графичен дизайнер.

В категорията научен постер, Анета Паскалева от IX В клас, спечели III място с проекта си „Перспективи и предизвикателства пред химията на бъдещето“. В същата категория, Мариета Желязкова – IX Г клас, получи поощрителна награда за постера си „Случайното откритие – захарин“.

В категория презентация, Мария Стоянова от VIII Г клас, спечели поощрителна награда за видеопрезентацията си „Случайни открития в химията“ състезавайки с 160 други подобни проекти.

Успехите на нашите ученици в областта на учебните предмети от ООП са доказателство, че в ПГД „Елисавета Вазова“, природните науки са фундамент на професионалното образование и обучение. С пожелания за творческо развитие и покоряване на нови върхове в конкурси, форуми и състезания!