9 май- Ден на Европа и самоуправлението

9 май- Ден на Европа и самоуправлението

По случай  9 май- Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление, в Професионална гимназия по дизйн „Елисавета Вазова“ ученици от гимназията заеха ролите на административно- обслужващия състав в училището.  

  • Катрин Пачалова от IХб – директор
  • Веселин Даскалов от Xв – секретар
  • Радина Контева от Xг  – зам. директор по УТД
  • Мария Николова от IXв -зам. директор по УД
  • Габриела Станчева от VIII  – дежурен учител и Габриела Попова от VIIIг  – дежурен учител
  • Симона Николова –  охрана
  • Магдалена Ненова от VIIIв, Вероника Петрова от Xг  и Божидара Илиева от XIг  библиотекари
  • Зорница Димитрова от Xа – касиер
  • Лора Вазова от XIб- психолог.

Всички ученици в своите  роли изпълняват новите си задължения съвестно и отговорно! Да им пожелаем успех!