Резултати от IV класиране

Резултати от IV класиране

Протокол  с решение на Комисията, определена със заповед на директора на училището, относно  прием на ученици в VIII клас за уч. 2022/2023 г. , след процедура във връзка с обявено 1 ( едно) свободно място на  четвърто класиране!

Успех на приетия ученик!