Родителски срещи

Уважаеми родители/ настойници!

Уведомяваме ви, че  ще се проведе  родителска среща в присъствена среда при следния дневен ред:

1. Запознаване с училищната учебна документация   2. Организационни въпроси     3. Разни

График на родителските срещи по класове и паралелки:

27.09.22г. ( вторник), 18.00ч. –  9 А и 9 Б клас

27.09.22г. ( вторник), 18.300ч. –  9 В, 9 Г и 9 Д клас

28.09.22г. ( сряда), 18.00ч. –  10 А и 10 Б клас

28.09.22г. ( сряда), 18.300ч. –  10 В, 10 Г и 10 Д клас

29.09.22г. ( четвъртък), 18.00ч. –  11 Г и 11 Д клас

29.09.22г. ( четвъртък), 18.30ч. –   11 А, 11 Б, 11 В клас

Във връзка със здравната обстановка в страната е желателно присъствието само на ЕДИН член от семейството!

Модератори на събитието ще бъдат директора на училището и класните ръководители по паралелки. Очакваме ви и добре дошли!