Дни на художника и инициативата „Пътуваща изложба“

Дни на художника и инициативата „Пътуваща изложба“