Кредитно- квалификационно обучение на педагогическите специалисти   на тема:  „Иновативни практики- учене на проектен принцип“.

Дата на присъственото обучение: 30.10 — 01.11.2022г.   Място: х-л „Sante*****“, гр. Велинград   Обучител: Startegy Trainings & Projects.