БАЗОВО УЧИЛИЩЕ

Успешно сътрудничество между Гимназията  и ДИУУ, Лесотехническия университет и СУ „Св. Климент Охридски“ по отношение на студентски практики, стажове и държавни изпити. Нашите базови учители ( инж. Мария Кичукова, Даниела Касапинова, инж. Джина Бонева, диз. Камелия Бисолнакова и др.) методически напътстват, подпомагат  и изпитват студентите- бъдещи учители, които са избрали своя професионален път в образованието.  Да пожелаем успех на студентите и техните базови наставници! Ръководството и екипът на Гимназията са отворени за бъдещи партньорства…