Учители с квалификация по „Виртуална реалност”

Учители с квалификация по „Виртуална реалност”

Училището ни е отворено към иновациите и включването на образователни технологии в учебните часове и практическите занятия. диз. Камелия Бисолнакова и д-р Биляна Стоименова, учители по ПП- Графичен дзайн, завършиха базов курс „Виртуална реалност” към „София Тех Парк” АД, като част от ТУ в София, където е създадена първата лаборатория за виртуална реалност. Те положиха успешно изпит за завършване на курса. Ръководител на обучението е Павлета Йорданова. Използваният софтуер Unity е уникален за страната и позволява създаване и представяне на виртуални светове с участието на много потребители. Гимназията разполага вече с необходимите компютърни системи, аудио-видео апаратура и очила за създаване на т.н. „нефизическа реалност”.

АДМИРАЦИИ и пожелания за бъдещи успехи на екипа от учители и ученици в света на ВИРТУАЛНОСТТА!