Международен ден за безопасен Интернет

Международен ден за безопасен Интернет

По повод отбелязването на Международния ден за безопасен Интернет през месец Февруари, ПИЦ по ПН- София организира тематично събитие с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП – МВР. Темата, която представиха експертите беше „Онлайн сексуален тормоз и кибертормоз през социалните мрежи“. Събитието се проведе в Концертната зала на Дом на културата „Средец“.
Представители на Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ бяха ученици от 9 Г клас (специалност „Графичен дизайн“), 9 Д клас (специалност „Рекламна графика“) и 10 В клас (специалност „Интериорен дизайн“), придружени от педагогическия съветник – Елица Кръстева.
Възпитаниците на гимназията с интерес изслушаха представената тема, включиха се в последващата дискусия и изразиха желание отново да се включат в организирани събития от ПИЦ по ПН- София.