Прилагане на STEAM обучението по природни науки и екология

Прилагане на STEAM обучението по природни науки и екология

На 28.02.2023 г. в STEAM центъра на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин” се проведе организирано от РУО София-град обучение на учители по природни науки на тема „Прилагане на STEAM обучението по природни науки и екология”. Екип от учители  представи своя цялостен модел на работа – учене чрез Големи въпроси в СТЕМ среда. Участие в обучението взеха Ралица Ранчова и Даниела Маринова, които чрез иновативни техники и игри се включиха в работилници за изготвяне на критериални матрици, които измерват и проследяват напредъка на уменията на учениците. Адмирации към ръководството и организаторите на обучението, които ни дадова възможност да се докоснем и насладим до нещо иновативно, което ще бъде полезно за бъздещата ни работа като иновативни учители.