22 март Световен ден на водата

22 март Световен ден на водата

 

 Световният ден на водата с тема „Ускоряване на промяната“ беше отбелязан в ПГД „Елисавета Вазова“ с провеждането на  интегрирана мултидисциплинарна практика „Водата – вещество и същество“. Многостранните аспекти на водата за нашата планета Земя и за другите планети от Слънчевата система бяха представени от ученици от VIII Г клас (сп. Графичен дизайн) и IX-те  класове (сп. Моден дизайн, Интериорен дизайн, Графичен дизайн), техните учители и ментори: Пл. Дилков, Т. Петров, Ив. Тодоров, М. Станкова, Г. Аралова, Н. Васева, Б. Николова, Б. Стоименова. Водата беше анализирана от гледна точка на науките – философия, история, астрономия, биология, химия и от творческа гледна точка – литература, изобразително изкуство, дизайн, музика и танци. Ученици от IX А, Б класове (сп. Моден дизайн, Интериорен дизайн) и от клуб „Знание чрез експерименти“ пресъздадоха водата в картини, картички и рисунки чрез традиционни техники и техниката „ебру“. Танцова формация от VIII Г клас, с ментор Б. Николова, претвориха водата в танц по музиката „Вода“ на Елица и Стунджи и микса Bumpy ride. Интегрираната интердисциплинарна практика беше подкрепена от: инж. Кичукова, г-жа Бисолнакова и г-жа Коларова, които изработиха емблемата и значките „Н2О“; г-жа Бисолнакова изработи плаката „Бъди промяната, която искаш да видиш“; г-жа Маринова осъществи интериорното оформление на фоайето, а учениците от 9Б клас осигуриха минерална вода за този ден.

Да пестим, да ценим , да се наслаждаваме на този изключителен дар на нашата планета – водата. Да превърнем днешния девиз „Ускоряване на промяната“ в действие за осигуряване на чиста вода за всеки земен жител!